Русско-турецкий словарь от А до Я

А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я

1 2 3

колеблющийся tereddüt eden

колени dizler

коленкор kalikot

коленная чашка diz kapağı

колено diz

колесница şar

колесо tekerlek

колибри sinek kuşu

количество miktar

коллаж kolaj

коллега iş arkadaşı

коллектив topluluk

коллективный kolektif

коллекционер koleksiyoncu

коллекционировать koleksiyon yapmak

коллекция koleksiyon

колли kolli

колодец kuyu

колокол çan

колокольня çan kulesi

колокольчик çınçın

колониальный sömürge ile ilgili

колонизатор sömürgeci

колонизировать sömürge yapmak

колония sömürge

колонка kolon

колонна kolon

колорадский жук Kolorado böceği

колос başak

колоссальный muazzam

колотить pataklamak

колоть sokmak

колыбельная ninni

колыхаться kımıldanmak

кольт kolt

кольца halka

кольцо yüzük

колючая проволока dikenli tel

колючий dikenli

колючка diken

ком parça

команда takım

командир komutan

командировка görevli olarak gitme

командовать komut vermek

комар sivrisinek

комбинат kombina

комбинация kombinezon

комбинезон iş elbisesi

комедия komedi

комендантский час yasak saati

комета komet

комета kuyruklu yıldız

комик komedi aktörü

комиссар komiser

комиссионный komisyonla ilgili

комиссия komisyon

комитет komite

комический komik

комичный komik

комкать buruşturmak

комментарий şerh

комментатор yorumcu

коммерция ticaret

коммерческий ticari

коммунизм komünizm

коммунист komünist

коммутатор komütatör

комната oda

комната отдыха dinlenme odası

компакт-диск CD

компактный sıkışık

компания şirket

компаньон ortak

компас pusula

компенсация telafi

компетентный kompetan

комплекс kompleks

комплект takım

комплимент kompliman

композитор besteci

компот komposto

компрометировать lekelemek

компромисс uzlaşma

компьютер bilgisayar

кому kime

комфорт komfor

комфортабельный konforlu

конвейер konveyör

конвекция konveksiyon

конверт zarf

Конго Kongo

конгресс kongre

конгрессмен kongre üyesi

конденсация yoğunlaşma

конденсировать yoğunlaştırmak

кондитерская şekerleme ile ilgili

кондитерский şekerleme ile ilgili

кондуктор kondüktör

конёк paten

конец son

конечно tabii

конечность el ayak

конечный sonuncu

конкурент rakip

конкуренция rekabet

конкурировать rakip olmak

конкурс konkur

конный atla ilgili

конопатить tıkamak

конопля kenevir

консервативный muhafazakar

консерватория konservatuar

консервировать konserve yapmak

консервная банка konserve kutusu

консервы konserveler

конспект özet

конспектировать özetlemek

конспирация konspirasyon

констатировать tesbit etmek

конституционный anayasa ile ilgili

конституция anayasa

конструктивный yapıcı

конструкция konstrüksiyon

консул konsolos

консульство konolosluk

консультант danışman

консультация danışma

консультировать konsültasyon yapmak

консультироваться danışmak

контакт kontak

контейнер konteyner

контекст metin

континент kıta

контора ofis

контрабанда kaçak mal

контрабас kontrbas

контракт kontrat

контраст kontrast

контролировать kontrol etmek

контрольный опрос yoklama

контур kontur

конус koni

конфедерация konfederasyon

конферансье sunucu

конференция konferans

конфета bonbon

конфиденциальный gizli

конфисковать müsadere

конфликт ihtilaf

концентрация konsantrasyon

концентрироваться toplanmak

концепция konsept

концерт konser

кончиться bitmek

конь at

коньки paten

конькобежец patinajcı

конюх seyis

конюшня at ahırı

кооператив kooperatif

кооперативный kooperatif

кооперация kooperasyon

координация koordinasyon

координировать koordine etmek

копать kazmak

копейка kapik

копировальный kopya için olan

копировать kopyalamak

копить biriktirmek

копоть is

копчёный tütsülü

копыто hayvan tırnağı

копьё mızrak

кора kabuk

кораблекрушение gemi kazası

корабль gemi

коралл mercan

Коран Kuran

кореец Koreli erkek

корейский Kore ile ilgili

коренастый bodur

коренной yerli

корень kök

корешок arka

Корея Kore

корзина sepet

коридор koridör

корица tarçın

коричневый kahverengi

корка kabuk

корм для скота hayvan yemi

корма geminin arkası

кормить yemek vermek

кормить грудью emzirmek

кормушка yalak

коробка kutu

корова inek

коровник inek ahırı

королева kraliçe

королевский krallara özgü

королевство krallık

король kral

корона taç

коронация tetviç

короткая остановка kısa süren durak

короткий kısa

коротко kısaca

корпорация korporasyon

корпус gövde

коррекция düzeltme

корреспондент muhabir

корреспонденция yazışma

коррозия korozyon

коррупция rüşvetçilik

корт kort

корчиться kıvrılmak

коршун çaylak

корыто yalak

корь kızamık

коса örük

коса saç örgüsü

косарь orakçı

косвенный endirekt

косить biçmek

косить eğmek

косичка saç örgüsü

косметика kozmetik

косметический kozmetik

космический uzayla ilgili

космический корабль uzay gemisi

космодром kozmodrom

космонавт Rus astronot

космонавтика astronotik

космос uzay

коснуться dokunmak

косоглазие şaşılık

косой eğri

костёр ateş

костистый kemikli

костный мозг ilik

косточка kemik

костыль koltuk değneği

кость kemik

костюм kostüm

косуля karaca

косынка baş örtüsü

котелок tencere

котёнок yavru kedi

котлета köfte

который hangisi

коттедж villa

кофе kahve

кофеварка cezve

кофейник cezve

кофемолка kahve çekme makinası

кофта bluz

кофточка bluzcuk

кочевник göçebe

кочевничество göçebe hayatı

кочевой göçebelerle ilgili

кочевье göçebe konağı

кочегар ateşçi

кочерга ateş kancası

кошелёк portmone

кошка kedi

кошка дикая vahşi kedi

кошмар kâbus

краб çağanoz

крабы çağanoz

краеугольный камень temel taşı

кража hırsızlık

край kenar

крайне aşırı

крайний sonuncu

крайность son haddi

кран musluk

крапивница ürtiker

красивый güzel

красить boyamak

краска boya; boyalar

краснеть yüzü kızarmak

красное дерево mahun

красноречивый iyi konuşan

красный kırmızı

красота güzellik

красочный renkli

красть çalmak

красться gizlice yaklaşmak

красящее вещество boya

кратер krater

краткий kısa

кратко kısaca

кратко записать kısaca yazmak

кратковременно kısa süre için

краткое изложение kısa özeti

крахмал nişasta

крахмалить kolalamak

крашение boyama

кредит kredi

кредитор borçlu

кредо kredo

крем krem

крематорий krematoryum

кремация kremasyon

кремень çakmaktaşı

кремний silisyum

крепёж bağlama

крепкий sert

крепко обнимать sıkı sarılmak

крепко прижимать sıkıca basmak

крепко спать derin uykuya dalmak

крепостной toprak kölesi

крепость kale

кресло koltuk

кресло-качалка sallanan koltuk

крест haç

крест-накрест çapraz

крестить vaftiz etmek

крёстная мать vaftiz anası

крёстные родители vaftiz ana ve babası

крёстный отец vaftiz babası

крестоносец haçlı

крестьянин köylü

крещение vaftiz

криво yamuk

кривой eğri

кривоногий eğri bacak

кризис kriz

крик отчаяния mezbuhane haykırış

Русско-турецкий словарь от А до Я