Русско-турецкий словарь от А до Я

А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я

1 2

лодыжка ayak bileği    

лодырничать haylazlık etmek

лодырь haylaz, tembel

ложа loca

ложбина çukur

ложе yatak; kundak

ложиться yatmak, uzanmak

ложка kaşık

ложный yalan, yanlış

лоза söğüt

лозняк söğütlük

лозунг slogan; pankart

локализовать yayılmasını önlemek

локальная вычислительная сеть yerel alan ağı

локальный yerel

локатор radar

локаут lokavt

локомотив lokomotif

локон lüle; zülüf

локоть dirsek

лом küskü; hurda

ломака nazlı

ломаный kırık; çetrefil

ломанье naz

ломать kırmak, parçalamak, yıkmak; bozmak, berbat etmek

ломать голову kafa patlatmak

ломать голову над kafa yormak

ломаться kırılmak, parçalanmak, yıkılmak, ortadan kalkmak; bozulmak; nazlanmak

ломиться dolup taşmak; zorlamak

ломка kırma

ломкий kırılgan, gevrek

ломота kırıklık, kırgınlık

ломоть dilim

лопата kürek

лопатка kürekkemiği

лопаться kopmak, çatlamak, patlamak; suya düşmek

лопотать mırıldanmak

лорд lort

лоск parlaklık

лоскут bez parçası, kırpıntı

лоскуток paçavra    

лосниться parlamak

лососёвый sombalığı

лосось sombalığı, somon

лосьон losyon

лот iskandil

лотерейный piyango

лотерея piyango

лото tombala, loto

лоток işporta; oluk

лохань tekne, leğen

лохматый uzun tüylü

лоцманство kılavuzluk

лошадиная сила beygir gücü

лошадь at

лощёный cilalı

луг çayır, çayırlık

луговой волк kır kurdu

лужа birikinti, su birikintisi

лужайка çimenlik

лужёный kalaylı

лук soğan, yeşil soğan; pırasa ; yay

лук-порей pırasa

лука dirsek

лукавить kurnazlık etmek

лукавство kurnazlık

лукавый kurnaz, çokbilmiş

луковица soğan

лукошко sepet

луна ay

лунатизм uyurgezerlik

лунатик uyurgezer

лунка delik; yuva

лунное затмение ay tutulmas

лунный свет ay ışığı, mehtap

лупа büyüteç

лупить kabuğunu soymak; dayak atmak, pataklamak

лупиться kavlamak, soyulmak; dökülmek

луч ışın, kiriş

лучезарно улыбаться parlamak

лучезарный parlak

лучеиспускание ışınım

лучина çıra

лучше daha iyi

лучший daha iyi, daha güzel; en iyi

лущить kabuğunu ayıklamak

лыжник kayakçı

лыжница kayakçı

лыжня kayak pisti

лысый dazlak, kel

льгота bağışıklık, kolaylık, avantaj

льготный avantajlı

льдина buz parçası

льнуть yapışmak; sokulmak

льняной keten; lepiska

льстец pohpohçu

льстивый yağlı    

льстить pohpohlamak

любезничать kompliman yapmak

любезность nezaket

любезный nazik

любимая dost,canan

любимец sevgili, gözde

любимица sevgili, gözde

любимчик gözde

любимый sevgili; en beğenilen

любитель meraklı; amatör

любитель футбола futbolsever

любить sevmek

любоваться hayranlıkla seyretmek

любовник âşık

любовница metres

любовный aşk, sevgi; şefkatli; özenli

любовь sevgi, aşk

любознательность merak

любознательный meraklı

любой herhangi bir; herkes

любой ценой her ne pahasına olursa olsun

любопытный meraklı; ilginç, ilgi çekici

любопытство merak

любопытствовать merak etmek

любящий müşfik, sevecen

люди insanlar 

людный kalabalık; işlek

людской insan; beşeri

люк kaporta; lombar

люкс lüks

люлька salıncak, beşik

люпин acıbakla

люстра avize

лютня lavta

лютость yırtıcılık, canavarlık

лютый gaddar, yırtıcı

лягушка kurbağa

ляжка but

лязг şangırtı

лязгать şangırdamak

лямка kayış

ляп yanlış

ляпать pot kırmak

ляпнуть yapıştırmak; gaf yapmak; patlatmak; pot kırmak

ляпсус dil sürçmesi

Русско-турецкий словарь от А до Я