Русско-турецкий словарь от А до Я

А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я

1 2 3

табак tütün

табакерка  tütün kutusu

табачный sigara(sıfat)

табель liste; karne

табельщик puantör

таблетка komprime, tablet

таблица cetvel, tablo

таблица умножения çarpım tablosu

табличка levha, tabela

табло tablo

табу tabu

табун sürü

табурет tabure

таверна  meyhane

тавро dağ

таз tas; leğen

тазобедренный kaynak kemiği

таинственный esrarengiz; gizli

таить dışa vurmamak, saklamak; saklı olmak

таиться saklanmak; saklı olmak

тайком gizli

тайм devre, yarı

тайм аут ara

тайна sır, gizlilik

тайник gizli yer

тайно gizlice

тайный gizli

тайфун tayfun

так или иначе herhalde

так как çünkü, -dığı için

так называемый denen, denilen, sözümona

так себе şöyle böyle

так таки gene de

такелаж arma

также gene, yine

таким образом böylelikle

такой böyle, öyle, böylesi, öylesi; şöyle

такой то falan, filan

такса ücret

таксист taksi şoförü

таксометр taksimetre

такт zaman; tempo ; denlilik

тактика taktik

тактичность denlilik

талант yetenek

талантливый üstün yetenekli

талисман tılsım

талия bel

талый çözük

там orada

там сям sağda solda, şurada burada

тамада içki sofrası

таможенник gümrükçü

таможня gümrük

тампон tampon

танго tango

танец dans, oyun

танк tank

танкер tanker

танкист tankçı

танцевальная музыка dans müziği

танцевальный dans(sıfat)

танцевать dans etmek, oynamak

танцовщик dansçı, dansör

танцовщица dansçı, dansöz

танцор dansçı

тапочки spor ayakkabısı; terlik

тара ambalaj; dara

таракан hamamböceği

таран mahmuz

тарахтеть pat pat etmek

тарелка tabak

тариф tarife

тасовать karıştırmak

татуировать dövme yapmak; dövme yaptırmak

татуировка dövme

тахта sedir

тачка el arabası

тащить sürüklemek; taşımak, götürmek; getirmek; sürümek

тащиться sürünmek; düşe kalka yürümek

таяние çözülme; erime

таять erimek; çözülmek

твёрдо kesinlikle

твёрдость katılık, sertlik; kesin kararlılık; metanet

твёрдый katı; sert, katı; sağlam; kati, kesin

тварь yaratık, mahluk

твердеть katılaşmak, sertleşmek

твердить tekrarlamak, yinelemek

твердолобый kalın kafalı

твердыня kale

твой senin; seninki

творение eser, yapıt

творец yapıcı; yaradan

творить yaratmak

твориться olup bitmek

творог ekşimik

творческий yaratıcı

творчество yaratıcılık; yapıtlar

театр tiyatro

театрализовать sahneye uyarlamak

тезис tez, sav

текст metin; güfte

текстиль dokuma, tekstil

текстуальный kelimesi kelimesine

текучесть akışkanlık

текучий akışkan; akar

текущие расходы cari harcamalar

текущий bugünkü, cari, günümüzün; günlük

текущий счёт cari hesap

телёнок buzağı, dana

телеантенна televizyon anteni

телевидение televizyon

телевизор televizyon

телега at arabası

телеграмма telgraf

телеграф telgraf

телезритель televizyon seyircisi

телекамера televizyon kamerası

телекомпания televizyon şirketi

телекс teleks

телеобъектив teleobjektif

телеоператор kameraman

телепередача televizyon yayını

телепостановка televizyon oyunu

телереклама televizyon reklamı

телесериал televizyon dizisi

телескоп teleskop

телескопический teleskopik

телесный beden(sıfat)

телесный цвет ten rengi

телеуправление uzaktan kumanda

телеуправляемый uzaktan kumandalı

телефильм televizyon filmi

телефон telefon; telefon numarası

телефон автомат telefon kulübesi

телефонировать telefonla bildirmek

телефонная книга telefon rehberi

телефонная станция telefon santralı

телефонный telefon(sıfat)

телефонный аппарат telefon cihazı

телефонный разговор telefon konuşması

телефонный справочник telefon rehberi

телеэкран ekran

телик televizyon

тело cisim; vücut, beden; ten; ceset, naaş

телодвижение jest

телосложение beden yapısı

телятина dana eti

телячий dana(sıfat)

телячья отбивная dana pirzolası

тем более üstelik, hele

тем не менее bununla birlikte, yine de ; özellikle

тема konu; tema

тембр tını

темень karanlık

темнеть kararmak; koyulaşmak

темнить koyulaştırmak; karartmak

темница zindan

темно koyu

темноволосый koyu renk saçlı

темнокожий koyu renk tenli

темносиний lacivert

темнота karanlık; cehalet, bilgisizlik

темп tempo; hız

темперамент mizaç, huy

темпераментный ateşli, hararetli

температура (жар) ateş

температурить ateşi olmak

температурный sıcaklık(sıfat)

темя bıngıldak

тенденциозный önyargılı

тенденция eğilim

тенистый gölgeli

теннисист tenisçi

теннисистка tenisçi

теннисный tenis(sıfat)

теннисный корт tenis kortu

тенор tenor

тент tente

теолог ilahiyatçı, teolog

теологический ilahiyat(sıfat), teolojik

теология ilahiyat, teoloji

теорема kuram

теоретик kuramcı

теоретический teorik, kuramsal

теория teori, kuram; öğreti

теперешний şimdiki

теперь şimdi; bugün

теплеть ısınmak

теплица sera

тепло ısı, sıcaklık ; sıcak

тепловая энергия ısı enerjisi

тепловой ısı(sıfat), termik

теплоизоляция ısı yalıtımı

теплопроводность ısı iletkenliği

теплостойкий ısıya dayanıklı

теплота ısı; sıcaklık

теплоэлектростанция termik santral

терапевт dahiliyeci

терапевтический dahiliye(sıfat)

терапия tedavi

теребить sökmek

тереть ovmak; ovalamak; keselemek; çitilemek; sürtmek; rendelemek

тереть на тёрке rendelemek

тереться ovalanmak; sürtünmek; sürtüşmek

терзание işkence, azap

терзать parçalamak; azap çektirmek

терзаться azap çekmek

терзаться угрызениями совести vicdan azabı çekmek

термальный ısı(sıfat)

термальный источник ılıca

термин terim

терминал terminal

терминологический terminolojik

терминология terminoloji

термический ısıl, termik

термограф  termograf

термодинамика  termodinamik

термомагнетизм  termomanyetizma

термос termos

термостат termostat

термоядерный termonükleer

тернистый dikenli

терновник çakaleriği

терпеливый sabırlı

терпеть dayanmak, katlanmak, tahammül etmek; sabretmek; dayanmak; hazmetmek

терпеть недостаток sıkıntı çekmek

терпеть нужду darlık çekmek

терпеть убытки zarar etmek

терпимость hoşgörü, tolerans

терпимый kahrı çekilir; toleranslı, hoşgörülü

терпкий buruk

терпкость burukluk

терраса teras; taraça

территориальные воды karasuları

территориальный toprak(sıfat)

территория toprak; ülke

террор terör

терроризировать yıldırmak, korkutmak

терроризм terörizm

террорист terörist

терция üçlü

терять kaybetmek, yitirmek

терять в весе kilo vermek

терять время zaman kaybetmek

терять голову aklı başından gitmek

терять меру ölçüyü kaçırmak

терять надежду umudunu yitirmek

терять покой rahatı kaçmak

терять терпение sabrı tükenmek

теряться kaybolmak, yitmek; yıpranmak, zayıflamak

тесёмка şerit

тесать yontmak

теснина boğaz

теснить sıkıştırmak; geriletmek

тесниться sıkışmak

тесно sıkışık, sıkı sıkıya

тесное сотрудничество sıkı işbirliği

теснота darlık

тесный dar; sıkışık; yakın, sıkı

тест test

тесто hamur

тесть kayınpeder, kaynata

тесьма şerit

тетива kiriş

тетрадка defter

техник teknisyen

техника teknik

техникум teknikokul

технически teknik bakımdan

технический teknik; endüstriyel

техничный teknik

технолог teknoloji uzmanı

технологический teknolojik, teknik

технология teknoloji

течение akma, akış; akıntı, akım

течка kızgınlık

течь akmak; akıp gitmek

тешить oyalamak, eğlendirmek

тешиться eğlenmek; alay etmek

тёзка adaş

тёлка düve

тёмный karanlık; koyu renk; kara; cahil

тёплый ılık; sıcak

тёрка rende

тёрн çakaleriği

тёртый rendelenmiş; görmüş geçirmiş

тётка hala; teyze

тётя teyze

тёща kaynana, kayınvalide

тигель pota

тигр kaplan

тигрица kaplan

тик tik

тиканье tik tak

тикать tik tak etmek

тимьян kekik

тина yosunlar

тинный yosun tutmuş

тип tip; kişi

типический tipik

типичный tipik

типовой tip; standart

типография basımevi

тир atış yeri

тираж çekiliş; baskı sayısı, tiraj

тиран despot; zalim

тиранить zulmetmek

тиранический baskıcı

тирания baskı, zulüm

тире uzun çizgi

тискать sıkmak

тиски mengene; kıskaç

тиснёный kabartma

титан dev

титанический muazzam

титр yazı

титул unvan

титульный başlık(sıfat)

титульный лист başlık sayfası

Русско-турецкий словарь от А до Я