Русско-турецкий словарь от А до Я

А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я

1 2 3

трудоспособность çalışma gücü

трудоспособный çalışabilir

трудоустроить iş bulmak

трудящийся çalışan, emekçi

трунить alay etmek

труп ceset, ölü

труппа topluluk

трус korkak, ödlek

трусить korkaklık etmek, korkmak

трусливый korkak, ödlek

трусость korkaklık, ödleklik

трусы kısa külot; mayo

трутень erkek arı; asalak

трущоба sapa yer; gecekondu

трюк hile, oyun

трюм ambar

трюмо boy aynası

трюфель yermantarı

трясина batak

тряска silkeleme; sarsılma

трясти silkmek, silkelemek; sallamak; titremek; sarsılmak, zangırdamak

трястись tir tir titremek; zangırdamak

тряхнуть silkmek; sarsmak

туалет tuvalet

туалетная бумага tuvalet kâğıdı

туалетное мыло tuvalet sabunu

туалетный tuvalet(sıfat)

туалетный столик tuvalet masası

туберкулёз tüberküloz, verem

туго sıkıca, sıkı

тугой tıkız, sıkı; katı

тугоухий ağır işitir

туда oraya, oralara

тужить tasa çekmek, tasalanmak

тужиться ıkınmak

тужурка kruvaze ceket

туз birli, as

туземец yerli

туземка yerli

туловище gövde

тулуп gocuk

туман sis, duman; bulanıklık

туманить bulandırmak

туманиться sislenmek; bulutlanmak

туманность bulanıklık

туманный sisli, dumanlı; bulanık, puslu; donuk

тумбочка komodin

тунец tonbalığı, orkinos

тунеядец asalak

тунеядство asalaklık

туннель tünel

тупить köreltmek, körleştirmek

тупиться körlenmek, körleşmek, körelmek

тупица kalın kafalı, budala

тупоголовый kalın kafalı

тупой kör, küt; kalın kafalı

тупой угол geniş açı

тупость kalın kafalılık

тупоугольный geniş açılı

тупоумие kalın kafalılık

тупоумный kalın kafalı

тур tur

турбаза turistik merkez

турбина türbin

турбореактивный turbojet

турецкий türk(sıfat), türkiye(sıfat)

турецкий боб fasulye

турецкий язык türkçe

туризм turizm

турист turist

туристическая поездка turistik gezi

туристический turistik

туристическое агентство seyahat acentesi

туристка turist

туристский turistik

турне turne; gezi

турник barfiks

турникет turnike

турок türk

Турция Türkiye

турчанка türk

тусклый donuk, sönük; cansız

тускнеть donuklaşmak, sönükleşmek

тут burada; burası, derken

тутовник dut ağacı

туф tüf

туфли iskarpin

тухлый kokmuş, kokuşuk

тухлятина bozuk yiyecek, kokmuş yiyecek

тухнуть sönmek; kokmak, bozulmak

туча bulut

тучнеть şişmanlamak

тучность şişmanlık

тучный şişman, besili

туша gövde

туше tuş

тушевать gölgelemek

тушировать tuş yapmak

тушить söndürmek, kapamak ; pişirmek

тушь çini mürekkebi

тщательность özen, itina; titizlik

тщательный özenli, itinalı; titiz

тщедушность cılızlık

тщедушный cılız, çelimsiz

тщетно boşuna

тщетный boşuna

ты откуда nereden geldin?, nerelisin?

тыква balkabağı, kabak

тыл arka; geri; ülke içi

тыловой geri(sıfat)

тыльный arka

тысяча bin

тысячелетие bin yıl

тысячелетний bin yıllık

тысячный bininci

тьфу чёрт allah kahretsin!

тюбетейка takke

тюбик tüp

тюк balya; denk

тюлень fok

тюль tül

тюльпан lale

тюремщик gardiyan

тюрколог türkolog

тюркология türkoloji

тюркский türki

тюрьма hapishane, cezaevi

тюфяк şilte, minder

тяга çekme gücü; itiş gücü; çekiş, çekim; heves; özlem

тягаться boy ölçüşmek, aşık atmak

тягач çekici araç

тягостный zahmetli, külfetli; iç karartıcı, sıkıntılı

тягость külfet; sıkıntı

тяготение çekim; heves; özlem; eğilim

тяготеть eğilim göstermek

тяготить zahmet vermek, yük olmak

тяжёлая промышленность ağır sanayi

тяжёлое преступление ağır suç

тяжёлый ağır; çetin, güç, zor; külfetli, zahmetli; sıkıntılı, iç karartıcı

тяжёлый больной ağır hasta

тяжёлый вес ağır sıklet

тяжба dava; ihtilaf

тяжеленный kurşun gibi

тяжелеть ağırlaşmak

тяжело ağır; zor

тяжелоатлет halterci

тяжесть ağırlık; ağır eşya

тяжкий ağır

тянуть çekmek, döşemek; uzatmak; canı çekmek; emmek; sürüncemede bırakmak, geciktirmek; ağırlığında olmak

тянуть жребий kura çekmek

тянуть на буксире yedekte çekmek

тянуться esnemek; uzamak; sürüklenmek; gerinmek; uzanmak; hevesli olmak; birbirini izlemek

тянучка macun

тяпнуть ısırmak; tekme atmak

Русско-турецкий словарь от А до Я