Русско-турецкий словарь от А до Я

А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я

1 2 3

утаивать saklamak, gizlemek

утарь eşya

утащить götürmek

утвердительный müspet

утверждать iddia etmek; öne sürmek; tasdik etmek, onaylamak

утверждаться temelleşmek; yerleşmek

утверждение onaylama, tasdik etme; yerleşme

утекать kaçak yapmak

утерпеть kendini tutmak

утеря kayıp

утерять kaybetmek

утечка kaçma; kaçış

утешать teselli etmek

утешаться teselli bulmak

утешение teselli

утёнок yavru ördek

утёс kaya

утиль hurda, döküntü

утихать dinmek, yatışmak; küllenmek, sakinleşmek

утихомирить yatıştırmak

утихомириться yatışmak

утка ördek

уткнуть gömmek

уткнуться gömmek

утконос platika

утлый dayanıksız

утолщать kalınlaştırmak

утолять gidermek

утомительная прогулка yorucu gezi

утомительный yorucu

утомление yorgunluk

утомлять yormak

утомляться yorulmak

утончённый ince

утончить inceltmek

утончиться incelmek

утопать batmak

утопизм ütopyacılık

утопист ütopyacı, hayalci

уточнять netleştirmek

утрата yitirme, kaybetme; yitim, kayıp

утрачивать kaybetmek, yitirmek

утренний sabahla ilgili

утренник matine

утрировка abartma

утро sabah

утроба rahim; karın

утром sabah

утруждать zahmet vermek

утюг ütü

утюжить ütülemek

утяжелять ağırlaştırmak

уха balık çorbası

ухаб çukur

ухаживать bakmak (bebek/hasta), meşgul olmak; kur yapmak

ухватить yakalamak; kapmak; kavramak

ухватиться yapışmak; sarılmak

ухватка el yatkınlığı

ухитряться yolunu bulmak

ухищрение hile

ухищряться hileye başvurmak

ухмыляться kıs kıs gülmek

ухо kulak

уход gidiş, gitme; ayrılma; çekilme; kaçma, kaçış ; bakım

уходить ayrılmak, gitmek; çekilmek; kaçınmak; geçip gitmek; ilerlemek, ileri olmak; taşmak

уходящий giden

ухоженный bakımlı

ухудшать kötüleştirmek; bozmak

ухудшаться kötüleşmek; bozulmak

ухудшение kötüleşme; bozulma; bozma

уцелеть hayatta kalmak; kurtulmak

уценённый indirimli

участвовать katılmak

участие katılım, katılma

участник katılan; mensup

участок alan

участь talih, yazgı, kader

учащать sıklaştırmak, hızlandırmak

учащаться sıklaşmak, hızlanmak

учащийся öğrenci

учебник ders kitabı

учебное заведение eğitim kurumu

учебный ders(sıfat), okul(sıfat)

учение okuma; okutma; öğrenim yapma; doktrin, öğreti

ученик öğrenci

ученица öğrenci; çırak

ученичество öğrencilik; çıraklık

учения tatbikat

учёба okuma, öğrenim

учёность bilgelik

учёный bilgili, bilgiç; bilimsel; terbiyeli

учёт sayım; göz önüne alma, hesaba katma; kayıt

училище okulu

учинять çıkarmak

учитель hoca, öğretmen

учительница hoca, öğretmen

учительская öğretmenler odası

учительство öğretmenlik

учительствовать öğretmenlik yapmak

учитывать sayımını yapmak; hesaba katmak, göz önüne almak

учить okutmak, öğretmek; öğrenmek

учиться öğrenmek, Öğrenim yapmak; öğrenim görmek, okumak

учредитель kurucu

учреждать kurmak

учреждение kurulma, kurma; kurum, daire

учтиво saygılı

учтивый nazik, saygılı

учуять kokusunu almak; sezmek

ушиб bere

ушибать incitmek, berelemek

ушибаться bir yerini incitmek, incinmek

ушивать kasmak

ушко kulak

ущелье dağ boğazı

ущемлять sıkıştırmak; kısıtlamak, kısmak; incitmek

ущерб zarar

ущипнуть çimdiklemek, çimdik atmak

уют konfor; rahatlık

уютный konforlu; rahat

уязвимость hassaslık

уязвимый hassas

уязвлять yaralamak, incitmek

уяснять kavramak, bilincine varmak

Русско-турецкий словарь от А до Я