Русско-турецкий словарь от А до Я

А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я

чабан çoban

чавкать ağzını şapırdatmak

чад boğucu duman

чадра peçe

чаевые bahşiş

чайка martı

чай çау

чайная çayevi

чайник demlik; çaydanlık

чалма sarık

чан dolap

чарка küçük bardak

чаровать büyülemek

чародей büyücü

чародество büyü

чартерный рейс çarter uçuşu

чарующий büyüleyici

чары büyü

час saat

часами saatlerce

часовая стрелка akrep

часовой bir saatlik; saatlik

часовой магазин saatçi

часовщик saatçi

часом bazen, ara sıra

частенько oldukça sık

части речи söz bölükleri

частица küçük parça; parçacık

частично kısmen

частичный kısmi

частная жизнь özel yaşam

частная собственность özel mülkiyet

частник satıcı, tüccar

частновладельческий özel

частное matm. Bölüm

частность detay, ayrıntı

частный münferit; özel

частный сектор özel sektör

частным образом özel olarak

частокол şarampol

частота sıklık; frekans

частый sık; hızlı

часть bölük, bölüm, kısım; parça; birlik, kıta

чахлый cılız; hastalıklı

чахнуть cılızlaşmak

чахотка ince hastalık, verem

чахоточный veremli

чаша tas

чашечка fincan

чашка fincan; kefe

чаща sık orman

чаще daha çok

чаяние özlem; beklenti

чаять ummak

чваниться kibirlenmek, övünmek

чванный kibirli

чванство kibir

чей kimin

чек fiş

челнок mekik

человеколюбивый iyiliksever, insancıl

человекообразный insansı

человеческий insan(sıfat); insanca, insancıl

человечество insanlık

человечный insanca

чем -cek yerde, -ceğine; -dan

чемодан bavul

чемоданчик valiz

чемпион şampiyon

чемпионат şampiyon

чепуха saçma; ıvır zıvır

чепуховый saçma sapan; önemsiz

черёд nöbet

черви kupa

червивый kurtlu

червонное золото saf altın

червь kurt, solucan

чердак tavan arası

чередование rotasyon, nöbetleşme

чередовать nöbetleşe çalıştırmak

чередоваться nöbetleşe çalışmak

через -dan; ile, aracılığıyla, kanalıyla; sonra

черенок sap

череп kafatası

черепаха kaplumbağa

черепица kiremit

черепная коробка kafatası

черепной kafatası(sıfat)

черепок kırık

чересчур haddinden fazla

черешня kiraz

чернеть kararmak

черника yabanmersini

чернила mürekkep

чернить karalamak

черно белый siyah beyaz

черновик müsvedde, taslak

чернорабочий amele, ırgat

чернослив kuru erik

чернота siyahlık, karalık

черпак kepçe

черстветь bayatlamak; nasırlaşmak

чертёж çizim, teknik resim

чертёжник teknik

чертёжница teknik ressam

черта çizgi; sınır; had

чертить çizmek

чертовски dehşetli, müthiş

чертополох yabani ot

чертыхаться sövmek

черчение çizim, çizme

чесать kaşımak; saçını taramak

чесаться kaşınmak; saçını taramak, taranmak

чеснок sarımsak

чесотка uyuz

чествование kutlama töreni

честность namus, dürüstlük

честный namuslu, dürüst

четвёрка dört; dörtlü

четвёртый dört; dördüncü

четверг perşembe

четверо dört

четверостишие dörtlük

четверть çeyrek, dörtte bir

четырёхлетие dört yıl; dört yıllık

четырёхполосный dört şeritli

четырёхсторонний dörtlü; dört yanlı

четырёхугольник dörtgen

четырёхэтажный dört katlı

четыре dört

четырежды dört kere

четыреста dört yüz

четырнадцатый on dördüncü

четырнадцать on dört

чехарда birdirbir

чехол kılıf

чечевица mercimek

чёлка kâkül, perçem

чёлн kayık, kano

чёрная икра siyah havyar

чёрный siyah, kara; arka

чёрный перец karabiber

чёрный рынок karaborsa

чёрный ход arka kapı

чёрствый duygusuz, ruhsuz; vurdumduymaz

чёртов şeytani, şeytan(sıfat

чёрточка kısa çizgi

чётки tespih

чёткий açık seçik, net; okunaklı; düzenli

чётко net olarak, açık seçik

чёткость netlik

чётные числа çift sayılar

чётный çift

чаёвница çaycı

чаёвничать çay içmek

чинара çınar

чинить onarmak, tamir etmek

чиновник memur; bürokrat

чирей çıban

чириканье cıvıltı

чирикать cıvıldamak

чиркать çakmak

чиркать спичкой kibrit çakmak

численность sayı, mevcut

численный sayısal

числитель pay

числительное sayı sıfatı

числиться kayıtlı olmak

числовой sayısal

чистая прибыль net kâr

чистильщик temizleyici

чистить temizlemek; fırçalamak, ovmak; zımparalamak; soymak

чисто temiz; tıpkı

чистокровный safkan

чистосердечный açıkyürekli

чистота temizlik

чистый temiz; an, saf; halis, has, katıksız; net; sırf

чистый вес net ağırlık

чистый доход net gelir

читальня okuma salonu

читатель okur, okuyucu

читать okumak; söylemek

читаться okunmak

читка okuma, okunma

чихать hapşırmak; öksürmek

член üye; terim, öğe; mensup

членство üyelik

чмокать dudaklarını şapırdatmak

чокаться kadeh tokuşturmak

чрезвычайный olağanüstü

чрезмерный aşırı

чтение okuma

что либо bir şey

что нового ne var ne yok?

что случилось ne oldu?

что такое ne var?

что такое случилось ne oldu?

что то nedense

чувственность şehvet

чувственный duyusal; şehvetli

чувствительность duyarlık; içlilik

чувствительный duyarlı; hissedilir, hatırı sayılır

чувствовать duymak, hissetmek; sezinlemek; anlamak

чувствовать симпатию sempati duymak

чугун dökme demir, font

чугунный dökme demir

чудак tuhaf, eksantrik

чудачество tuhaflık, eksantriklik

чудесный harika, harikulade, mükemmel; mucizevi

чудно tuhaf

чудовище canavar

чудовищный dehşet verici, korkunç; devasa, kocaman

чудодейственный mucizevi

чужбина gurbet

чуждаться kaçmak; kaçınmak

чуждый yabancı

чужеземец yabancı

чулан kiler

чулок çorap (tek)

чума veba

чумазый kirli

чумной vebalı

чураться kaçınmak

чурбан kütük; budala

чуткий duyarlı; yakınlık gösteren; iyi kalpli

чуткость incelik; yakınlık; iyi kalplilik

чуть belli belirsiz; biraz, hafifçe; -armaz

чуть свет sabahın köründe

чуть чуть azıcık, birazcık

чутьё sezgi

чучело korkuluk

чушка külçe

чушь saçma, zırva

чуять koku almak; hissetmek, duymak; sezmek

Русско-турецкий словарь от А до Я