Русско-турецкий словарь от А до Я

А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я

1 2 3

бордюр bordur, kenarlık

борец savaşçı; güreşçi, pehlivan

борзая tazı

бормотать mırıldanmak

борода sakal

бородавка siğil

бородатый sakallı

борона tırmık

бороться savaşmak, mücadele etmek, boğuşmak

борт borda; kenar, korkuluk; küpeşte

бортпроводница hostes

борщ borç çorbası

борьба güreş; savaş, savaşım, mücadele, kavga

босиком yalınayak

босой yalınayak

босс patron

босяк baldırı çıplak

ботаник botanikçi

ботаника botanik

ботва yaprak

бочка fıçı, varil

боязливо ürkek ürkek

боязливость ürkeklik

боязливый ürkek, cesaretsiz

боязнь korku, endişe

бояться korkmak

брак evlilik, evlenme, nikâh; ıskarta mal

браковать geri çevirmek, kabul etmemek

бракоразводный boşanma(sıfat)

бракоразводный процесс boşanma davası

бранить azarlamak

браниться kavga etmek; küfretmek, sövmek

брань küfür

браслет bilezik

брат kardeş; birader

братский kardeş, kardeşçe

братство kardeşlik

брать almak, tutmak; ele geçirmek, zapt etmek; aşmak; sapmak, gitmek

брать в аренду kiralamak (birinden), kirayla tutmak

брать в пример örnek almak

брать в расчёт hesaba katmak

брать внаём kiralamak

брать на себя üstlenmek

брать напрокат kiralamak

брать пленных esir almak

брать пример örnek almak

брать слово söz almak

брать уроки ders almak

браться tutmak; girişmek, koyulmak

браться за ум aklını başına almak

браузер  ağ tarayıcısı

брачное свидетельство evlenme cüzdanı 

брачный evlilik(sıfat), evlenme(sıfat)

бревно tomruk

бредить sayıklamak

брезгать iğrenmek, hor görmek

брезент branda bezi

бремя yük, külfet

бренный fani, ölümlü

бренчать şıngırdamak, şakırdamak; şıngırdatmak, şakırdatmak; tıngırdatmak

бретелька askı

брешь gedik

бригада ekip, tim; tugay

бриджи külot

бриз meltem

брикет briket

бриллиант pırlanta

бритва ustura, jilet

бритый tıraşlı

брить tıraş etmek

бритьё tıraş

бриться tıraş olmak

брифинг brifing

бровь kaş

брод geçit

бродить dolaşmak; mayalanmak

бродяга serseri

бродяжничать serserilik etmek

бродяжничество serserilik

брожение mayalanma, fermantasyon

бром  brom  

бронза  bronz 

бронзовая медаль bronz madalya

бронзовый tunç, bronz

бронировать rezervasyon yapmak, yer ayırtmak

бронёй; покрывать кольчугой  çağırtmak 

бронхи bronşlar

бронхит bronşit

броня zırh

бросать atmak, bırakmak, fırlatmak, savurmak; salmak, göndermek; terk etmek, el çekmek

бросать жребий yazı tura atmak

бросаться atılmak, saldırmak

бросаться в глаза göze çarpmak

бросить в тюрьму hapse atmak

бросить взгляд bir göz atmak

бросить вызов судьбе kadere meydan okumak

бросить тень gölge düşürmek

бросить якорь demir atmak

броский çarpıcı, frapan

броскость çarpıcılık

бросовый tapon, değersiz

бросок atış, hamle; atılım, hamle

брошка broş

брошюра  broşür  

брошюровать (dikiş) dikmek

брошюровка dikiş

брус kalas

брусок bileğitaşı; çubuk

брутто brüt

брызгать saçmak, sıçratmak; sıçramak, fışkırmak; serpmek, püskürmek

брызги serpinti

брыкать tepmek, çifte atmak

брыкаться tepişmek

брынза beyaz peynir

брюзжать homurdanmak

брюки pantolon

брюнет esmer

брюнетка esmer

брюссельская капуста brüksel lahanası

брюхо karın, göbek

брюшко göbek, karın

брякать tıngırdamak; tıngırdatmak; pot kırmak, halt etmek

бряцать şangırdatmak

бубен zilli tef

бубны karo (iskambilde)

бугор küçük tepe; tümsek, yumru

буддизм budizm

буддист budist

будильник çalar saat

будить uyandırmak; tahrik etmek, isteklendirmek

будка kulübe; satış barakası

будни hafta içi günler, iş günleri; günlük hayat

будничный günlük; tekdüze, can sıkıcı

будоражить heyecanlandırmak, telaşa düşürmek

будто sanki, -mış gibi; güya

будущее gelecek

будущее время gelecek zaman (dilbilgisi)

будьте здоровы hoşça kalın!

буер buz yelkenlisi

буй şamandıra

буйвол manda

буйный azgın, taşkın

буйство azgınlık

бук kayın

букашка böcek

буква  harf 

буквально aynen, kelimesi kelimesine

букварь alfabe

букет demet, buket

букинист sahaf

буколика  köylü 

буксир yedek halatı, halat; römorkör

буксирный трос yedek halatı

буксировать yedekte çekmek

буксовать patinaj yapmak

булка francala

булочная fırıncı dükkânı

бултыхаться debelenmek; çalkalanmak

булыжник kaldırım taşı

бульвар bulvar

бульдог buldok

бульдозер buldozer

бульон et suyu

бумага kâğıt

бумажка kâğıt parçası

бумажная салфетка kâğıt peçete

бумажник para cüzdanı, portföy

бумажные деньги kâğıt para

бумажный kâğıt(sıfat)

бункер kömürlük; sığınak

бунт isyan, başkaldırma

бунтарство isyancılık

бунтовать isyan etmek, başkaldırmak

бунтовщик isyancı

бур sonda

бура boraks

бурав burgu

буран kar fırtınası, tipi

бурдюк tulum

бурение sondaj

буржуазия burjuvazi

буржуазный burjuva(sıfat)

бурить sondaj yapmak, delmek

буркнуть homurdanmak

бурлить fıkırdamak, kaynamak

бурный fırtınalı; şiddetli, taşkın; coşkun

бурчать homurdanmak, mırıldanmak; guruldamak

бурый kestane rengi

бурьян yabani ot

буря fırtına; kasırga

бусы gerdanlık

бутафория aksesuar

бутерброд sandviç

бутон gonca

бутылка şişe

буфер tampon

буфет büfe

бухгалтер muhasebeci

бухгалтерия muhasebe

бухнуть kabarmak

бухта çekmece

бушевать kudurmak, azmak

бы varsayımsal cümleleri, belirsiz zamirleri, dilekleri ve nazik önerileri belirtir

бывало -erdi, -ardı

бывалый görmüş geçirmiş, deneyimli

бывать olmak: bulunmak, olmak; gitmek, uğramak; gelmek

бывший eski

бык boğa, öküz

былина destan

было hemen hemen, neredeyse; oldu, olmuş

быль gerçek olay

быстро çabuk, hızlı

быстрота çabukluk, hız, sürat

быстроходный süratli

быстрый hızlı, süratli seri, çevik

быт yaşayış, yaşam tarzı

бытие varlık

бытовать yaşamak, var olmak

быть olmak, bulunmak; -imek, olmak

быть безучастным зрителем seyirci kalmak

быть в большом ходу çok rağbet görmek

быть в долгу borcu olmak

быть в долгу у borcu olmak

быть в курсе haberi olmak

быть в обиде dargın olmak

быть в форме formda olmak

быть вправе hakkı olmak

быть достойным layık olmak

быть к лицу yakışmak, gitmek

быть мастером своего дела işinin ustası olmak

быть на руку işine yaramak, ekmeğine yağ sürmek

быть на ты senlibenli olmak

быть не в ладах geçinememek, alıp verememek

быть обузой yük olmak

быть под рукой elinin altında olmak

быть под ударом tehlikede olmak

быть помехой engel olmak, ayak bağı olmak

быть свидетелем tanık olmak

бычок tosun

бюджет bütçe

бюллетень bülten; oy pusulası; rapor

бюро büro; daire

бюрократ bürokrat kırtasiyeci

бюст büst

бюстгальтер sütyen

Русско-турецкий словарь от А до Я