Русско-турецкий словарь от А до Я

А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я

1 2 3 4 5

в ближайшем будущем pek yakında

в будущем году gelecek yıl

в высшей степени son derece

в годах yaşlı

в головах baş ucunda

в гору yokuş yukarı

в данный момент şu anda

в дневное время gündüzün, gündüzleri

в долг veresiye

в дороге yolda

в другой раз gelecek sefer; başka sefere

в жертву kurban etmek; feda etmek, harcamak

в заключение sonuç olarak

в значительной мере önemli derecede

в значительной степени önemli ölçüde

в избытке bol bol

в известной мере bir dereceye kadar

в исправности iyi durumda

в итоге neticede

в кои веки kırk yılda bir

в конце концов en son, en sonunda, sonuç olarak

в котором часу saat kaçta?

в летах yaşlı

в лице şahsında

в любое время her zaman, her an

в люди adam etmek

в мгновение ока kaşla göz arasında

в настоящее время şu sırada

в ночное время gece vakti

в ночные часы gece vakti

в обмен на karşılığında

в общей сложности toplam olarak

в общем genelde

в один миг bir anda

в одиночку tek tek; yalnız başına

в одну минуту derhal

в основных чертах ana hatlarıyla

в ответ на karşılık olarak

в отдалении uzakta

в отличие от aksine, tersine; farklı olarak

в первое время önceleri, ilkin

в первую очередь öncelikle, başta, ilkönce

в первый раз ilk kez

в переплёте ciltli, kaplı

в полдень öğleyin

в полном смысле слова kelimenin tam anlamıyla

в последнее время son zamanlarda

в последний раз son defa

в продолжение içinde, süresince

в продолжение всего дня bütün gün

в противном случае aksi takdirde

в рабочее время mesai saatlerinde

в результате sonuçta, sonucunda

в саже kurumlu

в самом деле gerçekten; sahi, sahiden; sahi mi?

в свободное время boş zamanlarda

в связи ilgili olarak, dolayısıyla

в скором времени yakın zamanda

в следующий раз gelecek sefer

в случае необходимости gerekirse

в случае нужды gerekirse

в смех şaka olsun diye

в совокупности toplam olarak

в соответствии gereğince, uyarınca, göre

в спешном порядке alelacele

в среднем ortalama olarak

в срок vaktinde

в старину eski zamanlarda, eskiden

в сущности aslına bakılırsa, aslında

в тайне gizli olarak

в таком случае o halde, öyleyse

в теперешние времена şu sıralarda

в том числе dahil, içinde

в точности tıpatıp

в ту пору o zamanlar

в ущерб zararına

в целом genellikle

в чём дело Ne var?, ne oluyor?

в чём мать родила anadan doğma

в частности bu arada

в четвёртых dördüncüsü

в чужих краях gurbette

в шутку şakadan

в этом году bu yıl

вагон vagon

вагон ресторан yemekli vagon

важничать kurumlanmak

важность; значительность  önem 

важный önemli; büyük; kurumlu, kibirli

ваза vazo

вазелин vazelin

вакансия açık

вакуоль  koful

вакуум boşluk; vakum

вакцина aşı

вал şaft, mil

валентный değerli

валет vale, bacak (iskambilde)

валик merdane

валить devirmek, yıkmak; yığmak; akın etmek

валиться düşmek, yıkılmak

валовой gayri safi

валовой внутренний продукт  gayri safi yurtiçi hasıla  

вальдшнеп çulluk

валькирия  valkyrie 

вальс vals

валюта para (döviz)

валютная биржа döviz borsası

валять yuvarlamak; bulamak

вампир vampir

вандализм  vandallık  

ваниль  vanilya 

ванна banyo, küvet

варёные яйца haşlanmış yumurta

варёный haşlama, pişmiş

варвар barbar

варварский barbar; barbarca

варварство barbarlık

варенье reçel

вариант varyant, varyasyon

варить pişirmek, haşlamak, kaynatmak

вариться pişmek

варка pişirme

варьете varyete

варьировать çeşitlendirmek

вата pamuk; vatka

ватага sürü

ватин vatka

ватт vat (watt)

вафля gofret

вахтёр kapıcı

вахта vardiya

ваш sizin, sizinki

ваше здоровье sağlığınıza!

ваяние yontu, heykel

ваятель yontucu, heykelci

ваять heykel yapmak, yontmak

вбегать koşarak içeri girmek

вбивать çakmak, kakmak

вбирать içmek, emmek, içine çekmek

вблизи yakında; yanında, yakınında

вбок yana

вбрасывать taç atmak

вваливаться çukurlaşmak; içeri dalmak

введение giriş

ввек asla

ввергать düşürmek, sürüklemek

вверх yukarı, yukarıya

вверх ногами baş aşağı

вверху yukarıda

вверять emanet etmek, emanet bırakmak

ввести в обман aldatmak

ввести в расход masrafa sokmak

ввести цензуру sansür koymak

ввиду dolayı, yüzünden, nedeniyle

вводить sokmak; çıkarmak; yürürlüğe koymak

вводить в соблазн ayartmak; imrendirmek

вводить в строй hizmete açmak, işletmeye açmak

ввоз ithal

ввозить getirmek, ithal etmek

ввязываться karışmak, bulaşmak

вглядываться dikkatle bakmak

вдаваться girmek, sokulmak

вдаваться в подробности ayrıntıya girmek

вдаваться в тонкости kılı kırk yarmak

вдалеке uzakta, uzaklarda

вдали uzakta, uzaklarda

вдаль uzağa, uzaklara

вдвоём iki (kişi)

вдвое iki misli, iki kat

вдвойне iki kat

вдевать geçirmek

вдеваться geçmek

вдобавок üstelik, ilaveten

вдова dul (bayan)

вдовец dul (erkek)

вдоволь bol bol, doya doya, kana kana

вдовый dul

вдох soluk alma

вдохновение esin, ilham

вдохновлять esinlendirmek, ilham vermek, coşturmak

вдохновляться esinlenmek, ilham almak, coşmak

вдребезги paramparça

вдребезги пьяный kör kütük sarhoş, zilzurna

вдруг birdenbire, ansızın, birden

вдумываться düşünmek

вдыхание içine çekme

вдыхать içine çekmek

вегетарианец etyemez, vejeteryan

ведать yönetmek; haberi olmak

ведение yetki, yönetim

ведомость bordro

ведомство idare, genel müdürlük, bakanlık

ведро kova

ведущий önde gelen; baş, ana

ведь ki, ya; ne de olsa; bilirsin; öyle değil mi?

ведьма cadı

веер yelpaze

вежливость nezaket, naziklik

вежливый nazik, nezaketli

везде her yerde

вездеход arazi otomobili

везти taşımak, getirmek; çekmek; şansı olmak

век yüzyıl; çağ, devir, zaman; ömür, uzun zaman

веко gözkapağı

вековечный ezeli

вековой yüzyıllık, yüzyıllardır süren

вексель bono; poliçe

велеть emretmek, söylemek

великан dev

великий büyük

великодушие gönül yüceliği

великодушный yüce gönüllü

великолепие görkem, ihtişam

великолепный görkemli, debdebeli; mükemmel, şahane, enfes

великосветский yüksek sosyete

величавый haşmetli

величественность azamet, ululuk, heybet, haşmet

величественный azametli, ulu, heybetli, haşmetli

величество majeste

величие büyüklük, azamet, yücelik

велогонка bisiklet yarışı

велосипед bisiklet

велосипедист bisikletçi

вена toplardamar

венерические болезни zührevi hastalıklar

венерический zührevi

венец taç

веник süpürge

венок çelenk

вентилировать havalandırmak

вентилятор vantilatör, aspiratör

вентиляция havalandırma

венчальное кольцо alyans

венчальный düğün(sıfat)

венчальный наряд gelinlik

венчание taç giyme; evlendirme

венчать taç giydirmek; evlendirmek, nikâh kıymak

венчаться taç giymek; evlenmek

верёвка ip, urgan

верёвочка sicim

вера inanç; güven

веранда veranda

верблюд deve

вербовать toplamak, yazmak, angaje etmek

вереница dizi, katar, silsile

верить inanmak, emin olmak; kanmak

вермишель tel şehriye

вернее daha doğrusu

вернисаж açılış töreni

верно sadakatle; doğru; galiba

верность bağlılık, sadakat; doğruluk, şaşmazlık

вернуть geri vermek, iade etmek; geri almak; döndürmek

вернуться dönmek

верный bağlı, sadık; güvenilir, emin; doğru, şaşmaz; muhakkak

вероисповедание din

вероломный sinsi

вероломство hainlik

вероятно ihtimal

вероятность olasılık, ihtimal

версия versiyon

верстак tezgâh

вертел şiş

вертеть döndürmek, çevirmek

вертеться dönmek; yana dönmek; hık mık etmek

вертикали dikine, diklemesine; yukarıdan aşağıya

вертикаль düşey çizgi; dikey no

вертикальный dikey, düşey

вертолёт helikopter

верфь tersane

верх üst yukarı; doruk; liderler

верхний üst, yukarı

верховая езда binicilik

верховая лошадь binek atı

верховод elebaşı

верховодить elebaşılık yapmak

верховой atlı

верхом tepeleme, ağzına kadar

верхушка tepe, doruk; baştakiler

вершина tepe, baş, doruk, zirve

вес брутто brüt ağırlık

вес нетто net ağırlık

весёлость neşelilik

весёлый şen, neşeli, keyifli; eğlenceli

веселеть neşelenmek, keyfi yerine gelmek

веселить neşelendirmek, keyiflendirmek, eğlendirmek

весело güle oynaya, keyifle

веселье neşe, şenlik; eğlence; keyif

весить çekmek (ağırlık), gelmek (ağırlık)

веский inandırıcı

весло kürek

весна ilkbahar

веснушки çil

веснушчатый çilli

весовой ağırlık(sıfat)

весомый ağır, önemli

вест batı

вести getirmek, götürmek; sürmek (araba), yönetmek (araba/uçak); gezdirmek; döşemek; gitmek (yol), çıkmak (yol); yol açmak, neden olmak; önde olmak; yönetmek; yürütmek, sürdürmek

вести дневник günlük tutmak

вести интригу entrika çevirmek

вести корабль gemi kullanmak

вести передачу yayın yapmak

вести самолёт uçak kullanmak

вести собрание toplantıya başkanlık etmek

вести съёмки çekim yapmak

вестибюль hol, lobi

вестись yapılmak, âdet olmak

вестник haberci, müjdeci

вестовой posta

весточка haber

весть haber

весы terazi, baskül

весь tüm, bütün, hep, tamam; baştan başa, boydan boya, tümüyle; her şey;herkes

весь день напролёт bütün gün, durmaksızın

весьма gayet, çok

ветвь dal, kol

ветер rüzgâr, yel

ветеран emektar

Русско-турецкий словарь от А до Я