Русско-турецкий словарь от А до Я

А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я

1 2

гаага lahey

габарит boyut

гавань liman , liman

гад sürüngen; alçak

гадалка falcı

гадание fal

гадать fala bakmak; tahmin yürütmek, varsayımda bulunmak

гадина çirkef

гадкий pis, iğrenç

гадливость iğrenti

гадостный iğrenç

гадость çirkef, pislik

гадюка engerek yılanı

гаечный tek. somun

гаечный ключ somun anahtarı  

газ doğal gaz , gaz   

газель ceylan   

газета gazete

газетный киоск gazete bayii

газетный сотрудник gazeteci

газовая колонка şofben

газовый gaz(sıfat)

газовый счётчик gaz sayacı

газолин gazolin

газон çimen

гайка tek. somun

галактика gökada 

галантерея tuhafiye

галера kadırga

галерея galeri; dizi

галета galeta

галифе külot

галлий galyum   

галлюцинация halüsinasyon

галлюцинировать halüsinasyon görmek

галоген halojen

галоп dörtnal

галопировать dörtnala gitmek

галоши lastik

галстук kravat

гальванизировать galvanizlemek

галька çakıl taşı

гам hayhuy

гамак hamak

гамма müz. gam

гамма-излучение gama ışınları 

гангрена kangren

гангстер gangster

гандбол hentbol

гандболист hentbolcu

гандболистка hentbolcu

гандикап engelli yarış; engel

гантель gülle

гараж garaj  

гарант kefil

гарантированный garantili

гарантировать garanti etmek, güvence altına almak

гарантия garanti, güvence

гардероб gardırop; vestiyer

гардина pencere perdesi

гарем harem

гармоника armonika

гармонировать uyuşmak, kaynaşmak

гармоничность uyumluluk, uyum

гармоничный uyumlu

гармония ahenk, uyum 

гарнизон garnizon

гарнир garnitür

гарнитур takım

гарпун zıpkın

гарь kül, kurum

гасить söndürmek, üflemek; bastırmak; azaltmak, susturmak; iptal etmek

гаснуть sönmek

гастрит gastrit

гастроли turne

гастроном nefis yemek meraklısı, gurme; bakkal (dükkânı)

гауптвахта askeri hapishane

гвалт gürültü patırtı, curcuna

гвоздика karanfil

гвоздь çivi, mıh

где nerede

где то bir yerde

гейша geyşa

гектар hektar 

гелий helyum   

гематология hematoloji 

гемоглобин hemoglobin    

геморрой basur

ген gen 

генеалогия silsile, şecere

генезис köken

генерал general

генерал армии orgeneral

генерал лейтенант tümgeneral

генерал майор tuğgeneral

генерал полковник korgeneral

генеральный genel

генератор jeneratör, üreteç

генетика genetik   

гениальность dâhilik, deha

гений deha, dâhi

геном genom    

геноцид soykırım

генштаб genelkurmay

географ coğrafyacı

географический coğrafi

географический атлас atlas  

география coğrafya  

геодезия jeodezi    

геолог jeolog

геологический jeolojik

геология jeoloji   

геометрический geometrik

геометрия geometri    

геополитика jeopolitik

георгин dalya, yıldızçiçeği

геотермальный jeotermal

геофизик jeofizikçi

геофизика jeofizik 

гепард çita

гепатит hepatit

геральдика heraldik    

герань sardunya

герб arma

гербовая марка damga pulu

гербовый damga(sıfat)

гербицид herbisit   

гербоведение heraldik    

германий germanyum    

героизм kahramanlık

героин eroin    

герой kahraman

геройство kahramanlık; yiğitlik

герцог dük

герцогиня düşes

гетерогенный heterojen 

гетры tozluk

гетто getto    

гиацинт sümbül

гибель yıkılış, yıkım, batma; ölüm, can verme

гибельный felaket getirici

гибкий esnek

гибкость esneklik

гибнуть ölmek, can vermek, yasanımı yitirmek; yıkılmak, batmak

гибрид melez

гигант dev

гигантский dev, devasa; muazzam

гигиена hijyen

гигиенический hijyenik, sıhhi

гид rehber 

гидравлика hidrolik

гидравлический тормоз hidrolik fren

гидрография hidrografi    

гидролиз hidroliz

гидрология hidroloji    

гидротерапия hidroterapi

гиена sırtlan

гильза kovan

гильотина giyotin

гимн marş

гимнаст jimnastikçi

гимнастический jimnastik(sıfat)

гимнастический зал jimnastik salonu

гимнастка jimnastikçi

гинеколог jinekolog

гинекологический jinekolojik

гинекология jinekoloji

гипербола abartı; hiperbol

гиперболический abartılı

гипертония hipertansiyon, yüksek tansiyon

гипноз hipnoz    

гипнотизировать hipnotize etmek

гипнотизм hipnotizma

гипотеза hipotez, varsayım 

гипотетический varsayımsal

гипотония hipotansiyon, düşük tansiyon

гиппопотам su aygırı   

гипс alçıtaşı   

гипсовать alçıya almak

гипюр gipür

гиревик halterci

гиря ağırlık

гистология histoloji, dokubilim

гитара gitar    

глава başlık , baş; kubbe; bölüm

глава государства devlet başkanı    

глава рода patrik

главарь baş, lider, elebaşı

главврач başhekim

главенство egemenlik

главенствовать egemen olmak

главная улица ana cadde

главнокомандующий başkomutan

главный ana   

главный город başkent

гладильная доска ütü tahtası

гладильный ütü(sıfat)

гладить ütülemek

гладкий düz, pürüzsüz; akıcı

глаженый ütülü

глаз göz

глазировать cilalamak

глазник gözcü

глазной göz(sıfat)

глазной врач göz doktoru

глазок göz; delik

глазом не моргнуть gözünü kırpmadan

глазунья sahanda yumurta

глазурованный sırlı

глазуровать sırlamak

глазурь sır

гланды bademcikler

глас ses

гласить demek

гласность açıklık, aleniyet

гласный açık, aleni; dilb. sesli, ünlü

глетчер buzul

глина balçık , kil

глинистый killi

глинобитный kerpiç

глинозём balçık , kil

глиняная посуда çanak çömlek

глиняный toprak

глиняный горшок çömlek

глист (bağırsak) kurt

глицерин gliserin

глициний berilyum 

глобализация küreselleşme    

глобальная вычислительная сеть geniş alan ağı    

глобальный evrensel

глобальное потепление küresel ısınma

глобус yerküre    

глодать kemirmek

глотать yutmak

глотка yutak; boğaz, gırtlak

глоток yutkunma; yudum

глохнуть sağırlaşmak; sesi kesilmek; küllenmek, sönmek; körlenmek

глубина derinlik

глубинный çok uzak, ücra

глубокий derin, geç

глубь derinlik

глумиться hakaret etmek; alay etmek

глупеть aptallaşmak

глупец budala, aptal

глупить aptallık etmek

глупость aptallık, budalalık, ahmaklık; saçmalık

глупый budala, aptal

глухой sağır, boğuk; ücra, ıssız, tenha

глухомань ücra yer

глухонемой sağır-dilsiz

глухота sağırlık    

глушитель susturucu

глушить sağır etmek; boğuklaştırmak, bastırmak, boğmak; söndürmek

глушь ücra yer, ıssız yer

глюкоза glikoz, üzüm şekeri

глядеть bakmak; görünmek

глядеть в оба gözünü dört açmak

глянец parlaklık, cila

глянуть bakmak

глянцевый parlak

гнать sürmek; kovmak; damıtmak

гнаться kovalamak, peşinde koşmak

гнев öfke, hiddet

гневный öfkeli

гнездо yuva   

гнетущий sıkıntılı, iç karartıcı

гнёт baskı, boyunduruk

гнида bit; alçak

гниение çürüme, kokuşma

гнилой çürük; kokuşmuş, çürümüş

гнилость çürüklük

гнить çürümek, kokuşmak

гноить çürütmek

гной irin   

гнойник apse

гнойный irinli

гну gnu

гнусный iğrenç, aşağılık

гнуть bükmek, eğmek

гнуться eğilmek, bükülmek

гнушаться
hor görmek; iğrenmek

гобой obua    

говор uğultu; şarıltı; şive; aksan

говорить konuşmak; söz etmek, bahsetmek; görüşmek; söylemek, demek, dile getirmek; ifade etmek; kanıtlamak, göstermek    

говорить без обиняков dobra dobra konuşmak

говориться söz edilmek, konuşulmak, sözü geçmek

говорливость konuşkanlık

говорливый konuşkan

говорящий sözcü

говядина sığır, sığır eti    

гог vincent van gogh   

гоготать kahkaha atmak

год от году yıldan yıla

годами yıllarca

година dönem, zamanlar

годиться işe yaramak

годичный bir yıllık; yıllık

годность yararlı oluş, elverişlilik

годный işe yarar, elverişli

годовой yıllık

годовщина yıldönümü

гол gol

голень baldır, incik

голкипер kaleci

голова baş, kafa; beyin, akıl, zekâ

головка baş, kapsül

головастик iribaş, tetari  

головная боль baş ağrısı

головной baş(sıfat)

головной мозг beyin

головной убор başlık

головокружение baş dönmesi

головокружительный baş döndürücü

головоломка bilmece

головоломный karman çorman

головоногие kafadan bacaklılar   

головорез haydut

голод açlık; kıtlık

Русско-турецкий словарь от А до Я