Русско-турецкий словарь от А до Я

А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я

1 2 3

джерси jarse

джин cin

джинсы blucin

джип cip    

джихад cihad

джоуль joule 

джунгли cengel

дзюдо judo   

дзюдоист judocu

диабет diyabet, şeker hastalığı

диабетик diyabetli, şeker hastası

диагноз teşhis, tanı

диагональ köşegen; diyagonal

диагональный verev

диаграмма grafik

диалект lehçe    

диалог diyalog

диаметр çap

диапозитив diyapozitif

диафрагма diyafram

диван divan

диверсант sabotajcı

диверсия sabotaj

дивиденд temettü

дивизион tabur

дивизия tümen

дивиться şaşmak, hayret etmek

дивный çok güzel, harika, enfes

диво mucize 

диез diyet

диета diyet, perhiz, rejim

диетолог diyet uzmanı

дизайн dizayn, tasarım

дизайнер tasarımcı

дизель dizel

дизель мотор dizel motoru

дизентерия dizanteri

дикий vahşi, yabani; müthiş; saçma

дикость vahşilik; yabanilik; saçmalık; vahşet

диктат dikta

диктатор diktatör

диктатура diktatörlük

диктовать dikte etmek, yazdırmak; zorla kabul ettirmek

диктор spiker

дикция diksiyon

дилетант hevesli, amatör

динамик hoparlör

динамит dinamit

динамический dinamik, hareketli

динамичный dinamik, hareketli

династия hanedan

динозавр dinozor   

диод diyot    

диоксид углерода karbondioksit 

диплом diploma, mezuniyet belgesi, lisans; mezuniyet tezi, tez

дипломат diplomat

дипломатический diplomatik

дипломатия diplomasi; diplomatlık

дипломированный diplomalı

директива direktif, yönerge

директор müdür, yönetmen

дирекция müdürlük

дирижёр orkestra şefi

дирижировать yönetmek, şeflik yapmak

диск disk, kurs

дискант soprano

дискета disket

дисковод disk sürücü

дискотека diskotek

дискредитировать gözden düşürmek

дискриминационный ayrımcı

дискриминировать ayrım yapmak

дискуссионный tartışmalı, tartışma götürür

дискуссия tartışma

дискутировать tartışmak

дислоцировать yerleştirmek

диспансер dispanser

диспетчер hareket memuru; oyun kurucu

диспропорция oransızlık

диспут tartışma

диссертация tez

дистанционное управление uzaktan kumanda

дистанция uzaklık, mesafe; menzil

дистиллировать damıtmak

дисциплина disiplin

дисциплинированный disiplinli

дитя evlat, çocuk

дифирамб övgü, methiye

дифтерит difteri

дифтерия difteri

дифтонг diftong

дифференциал diferansiyel

дифференциальное уравнение diferansiyel denklemler

диффузия difüzyon

дичать yabanileşmek, vahşileşmek

дичиться kaçmak

дичь av hayvanları; av eti; saçmalık

длина uzunluk, boy, süre, uzunluk

длинный uzun

длинный разрез çatlak    

длительность uzunluk, süre, süreklilik

длительный sürekli, devamlı

длиться sürmek

для için, diye

для кого kimin için?

для чего ne için?, niye?

днём gündüz

дневальный nöbetçi

дневная смена gündüz vardiyası

дневной gün(sıfat), gündüz(sıfat); günlük

дневной заработок günlük kazanç, gündelik (ücret)

дни свиданий görüşme günleri

дно dip, alt

до конца sonuna kadar

до настоящего момента şu ana kadar

до некоторой степени bir dereceye kadar

до обеда öğleden önce

до сих пор şimdiye kadar, hâlâ; buraya kadar

до солнца gün doğmadan

до сумасшествия çılgıncasına

добавить eklemek, katmak

добавление katına, ekleme; ek, ilave

добавлять katmak; eklemek, ilave etmek

добавочный ek, ilave

добивать öldürmek

добиваться elde etmeye uğraşmak

добираться varmak, ulaşmak, erişmek

добиться elde etmek, sağlamak, ulaşmak

добиться успеха başarı kazanmak

доблестный yiğit, kahraman; özverili

доблесть yiğitlik, kahramanlık, cesaret

добро iyilik, hayır; mal, mal mülk, eşya

доброволец gönüllü

добровольно gönüllü olarak; kendiliğinden

добровольный gönüllü

добродетель erdem, fazilet

добродетельный erdemli, faziletli

добродушный iyi kalpli

доброе утро günaydın!

доброжелатель iyiliksever

доброй ночи iyi geceler!

добротность kaliteli oluş, sağlamlık, dayanıklılık

добротный kaliteli, sağlam, dayanıklı

добрый iyi, iyi kalpli; hayırlı

добрый вечер iyi akşamlar!

добрый день iyi günler!

добывание elde etme, çıkarma

добывать elde etmek, çıkarmak

добыча elde etme, çıkarma; üretim; ganimet

довезти ulaştırmak, götürmek, getirmek

доверенность vekâletname

доверенный mutemet; vekil

доверие güven, inanç

довершать tamamlamak

довершить tamamlamak

доверять emanet etmek; güveni olmak, güvenmek, itimat etmek

довод kanıt

доводить götürmek; ulaştırmak; sürüklemek

доводить до сведения duyurmak

доводить до сумасшествия deli etmek, çıldırtmak

доводиться nasip olmak

довоенный savaş öncesi

довозить ulaştırmak, götürmek, getirmek

довольно yeter, yeteri kadar; oldukça, bir hayli

довольный memnun, hoşnut

довольство memnunluk; varlık, refah

довыборы ara seçim

догадка tahmin, seziş

догадываться tahmin etmek, sezmek, akıl etmek

договаривать sözünü bitirmek

договор anlaşma, sözleşme, antlaşma

договор о ненападении saldırmazlık antlaşması

догонять yetişmek

доделывать tamamlamak

додуматься akıl etmek

доедать yiyip bitirmek

доезжать varmak, gelmek

дождаться beklemek

дождевик yağmurluk

дождливый yağmurlu

дождь yağmur    

доживать yaşamak; yaşına basmak; geçirmek (vakit)

доза doz

дозволенный yasal, caiz

дознаться devriye

дозор devriye

дозревать olgunlaşmak

доисторический tarihöncesi, prehistorik

доить sağmak

доиться süt vermek

дойка sağma, sağım

док havuz, dok

доказательство kanıt, delil, ispat

доказуемый kanıtlanabilir, ispatlanabilir

доказывать ispatlamak, kanıtlamak

доканчивать sona erdirmek, bitirmek

докатить yuvarlamak

докатиться yuvarlanmak

докер liman işçisi

доклад rapor; konuşma, bildiri

докладчик konuşmacı

докладывать rapor etmek; eklemek

доконать mahvetmek, batırmak

доктор doktor

доктрина öğreti    

документ belge, kanıt; kimlik belgesi

документальный belgesel

документация belgeleme

документировать belgelemek

докучать can sıkmak; usandırmak

докучливый can sıkıcı

долбить oymak; çekiçlemek; yinelemek; ezberlemek

долг ödev, görev; borç; boyun borcu

долгие годы yıllar yılı

долгий uzun (süreli)

долго uzun uzun, uzun zaman

долговечный uzun ömürlü; sağlam, dayanıklı

долголетие uzun ömür, uzun ömürlülük

долгота uzunluk; boylam

должен borçlu; -meli, -malı, zorunda

должник borçlu, verecekli

должность görev

должный gerekli, gereken

долина vadi, koyak

доллар dolar

долой kahrolsun, kahrolası

долото oyma kalemi

долька dilim, parça

дольше daha uzun

доля pay, kesir; kısmet, nasip

дом ev, apartman; soy, hanedan

дом свиданий randevuevi

дом терпимости genelev

дома evde

домашние çoluk çocuk, evdekiler; halk

домашний ev(sıfat); evcil

домашний адрес ikametgâh adresi

домашний халат robdöşambr; sabahlık

домашняя хозяйка ev kadını

доминировать egemen olmak, dominant olmak

доминирующий egemen, hâkim, dominant

домкрат kriko

домовладелец ev sahibi

домовладелица ev sahibi

домоводство ev yönetimi

домой eve, memlekete

домостроение konut yapımı

домотканый el dokuması

домохозяйка ev kadını

домочадцы ev halkı

домработница hizmetçi

домысел hayal ürünü

донашивать yıpratmak

донашиваться yıpranmak

донесение rapor

донимать canını çıkarmak

донор verici    

донорский пункт kan merkezi

донос ihbar

доносить bildirmek, rapor etmek; ihbar etmek

доноситься kulağına gelmek

доносчик muhbir

доносчица muhbir

допивать içip bitirmek

допинг doping

доплата ek ücret

доподлинно kesin olarak

доподлинный gerçek, sahici

дополнение dilb. Tümleç

дополнительно ek olarak

дополнительный ek, tamamlayıcı

дополнять tamamlamak, bütünlemek

допрашивать sorguya çekmek, sorgulamak

допрос sorgu, sorgulama

допуск giriş izni; tolerans

допускать sokmak, izin vermek; meydan vermek, izin vermek; katlanmak, tahammül etmek; ihtimal vermek, varsaymak

допустимый kabul edilebilir

допущение varsayım

дорисовывать tamamlamak

дорога yol, yolculuk

дорога с односторонним движением tek yönlü yol

дорого pahalılık

дорогой yolda; pahalı, değerli; sevgili, değerli

дорогостоящий masraflı

дородный iriyarı, cüsseli

дорожать pahalanmak

дорожить değer vermek, değerli bulmak

дорожный yol(sıfat); yolculuk(sıfat)

дорожный чек seyahat çeki

досада can sıkıntısı

досадный üzücü, can sıkıcı

досадовать canı sıkılmak; içerlemek

досаждать canını sıkmak

доска tahta    

доскональный ayrıntılı

доследование ek soruşturma

дословно kelimesi kelimesine, aynen

досохнуть kurumak

досрочно süresinden önce

доставать çıkarmak, yetişmek, erişmek, temin etmek

доставаться payına düşmek

доставаться payına düşmek

доставка ulaştırma, teslim, dağıtma

доставлять ulaştırmak, teslim etmek, dağıtmak

доставлять удовольствие zevk vermek

достаток varlık, refah; bolluk

достаточно yeterince, yeterli, yeteri kadar

достаточный yeterli

достигать varmak, ulaşmak, erişmek

достижение varma, ulaşma; başarı

достоверность sıhhat

достоверный sağlam, güvenilir

достоинство meziyet, üstünlük; onur

достойный değer, layık, saygın

достойный внимания layık olmak

достопримечательность görülmeye değer şey

достопримечательный dikkate değer

достояние servet, mal

доступ geçit, yol; giriş izni

Русско-турецкий словарь от А до Я