Русско-турецкий словарь от А до Я

А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я

1 2 3

доступный geçilebilir, erişilebilir, ulaşılabilir; uygun; kolay anlaşılır

досуг boş vakit

досужий boş gezen

досыпать uyumak

досыта doyuncaya kadar

досье dosya

досягаемость menzil

дотация ödenek

дотрагиваться dokunmak, el sürmek

дотягивать çekmek; uzatmak; varmak, erişmek; çıkarmak (ayı)

доучивать okutmak

дохлый ölü, ölmüş; cılız

дохнуть ölmek, gebermek; nefes almak, nefes vermek

доход gelir, kâr

доходить varmak, ulaşmak

доходный kârlı, kazançlı

доходчивый kolay anlaşılır

доцент doçent

доцентура doçentlik

дочка kız evlat

дочь kız

дошкольный okulöncesi

дощатый tahta

дощечка tahta parçası

драгоценность mücevher, değerli taş

драгоценный değerli, kıymetli

драже draje

дразнить kızdırmak

драка dövüş, kavga, dalaş

дракон ejderha

драма dram; facia

драматический dramatik

драматург oyun yazarı

драп kalın yünlü kumaş

драпировать örtmek, kaplamak

драпировка perde

драпировщик döşemeci

драть yırtmak; soymak; kırbaçlamak

драться dövüşmek; boğuşmak

дребезжать zangırdamak

древесина odun; kerestelik ağaç

древко sap, direk, gönder

древний eski, koline; çok ihtiyar

древность eskilik; eskiçağ

дрель matkap

дремать uyuklamak, pineklemek

дренаж drenaj, akaçlama

дрессированный terbiyeli

дрессировать terbiye etmek

дробить kırmak, ufalamak; bölmek, parçalamak

дробиться kırılmak, ufalanmak; bölünmek, parçalanmak

дробный parçalara ayrılmış; kesirli

дрова odun

дрогнуть üşümek, buz kesmek

дрожание titreme; titreşim

дрожать titremek

дрожать от страха korkudan titremek

дрожащий titrek

дрожжи maya    

дрожь titreme , titreme

дрозд karatavuk

дротик cirit    

друг arkadaş, dost   

друг друга birbirlerini

другими словами başka bir deyişle

дружба dostluk, arkadaşlık

дружелюбный dostça

дружеский dostça

дружить dost olmak, dostluk yapmak

дружно hep birlikte

дружный iyi geçinen; uyumlu

дружок dost, ahbap

дрыгать oynatmak

дряблость gevşeklik

дряблый gevşek

дрязги hırıltı

дрянной pis, berbat; tapon

дрянь süprüntü

дряхлеть tiritleşmek

дуб meşe

дубасить yumruklamak

дубина kaim sopa

дубинка cop

дублёр dublör

дубляж sözlendirme, dublaj

дуга yay, kavis

дудка düdük; kaval

дуло namlu

дума düşünce; meclis

думать düşünmek, aklından geçirmek; sanmak; şüphelenmek

дуновение esinti

дунуть üflemek

дурацкий saçma sapan, ipe sapa gelmez

дурачина dangalak, budala

дурачок enayi

дуреть aptallaşmak; sersemlemek

дурман afyon

дурнеть çirkinleşmek

дурной kötü, fena; çirkin

дурной глаз kem göz

дуршлаг kevgir

дутый şişirme; abartmalı

дуть esmek; üflemek, püflemek

дуть губы surat etmek

дутьё üfleme

дух ruh; cesaret; soluk, nefes

духи parfüm, koku

духовенство ruhban sınıfı

духовка fırın   

духовный manevi, ruhsal; dinsel

духота havasızlık, boğucu hava; boğucu sıcak

душ duş    

душа ruh, can, gönül; kişi

душевая кабина duş kabini

душевнобольной ruh hastası

душевный ruhsal; içten, samimi

душевой kişi başına

душистый güzel kokulu

душить boğmak; koku sürmek

душиться koku sürünmek

душок kötü koku

дуэль düello

дым duman

дымить tütmek

дымка pus

дымный dumanlı

дыня kavun

дыра delik

дырявый delik deşik

дыхание solunum, soluk, nefes

дыхательный solunum(sıfat)

дышать soluk almak; hohlamak, üflemek; esmek

дьявол şeytan, iblis

дюжина düzine

дюна kumul

дядя amca, dayı

дятел ağaçkakan

Русско-турецкий словарь от А до Я