Русско-турецкий словарь от А до Я

А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я

евнух hadım

егерь avcı

его onun, onunki

еда yemek yeme; yemek, yiyecek

едва zar zor, güçlükle, ancak

единение birlik, beraberlik

единица birim

единичный tek, münferit

единобрачие monogami, tekeşlilik

единоверец dindaş

единогласие oybirliği

единогласно oybirliğiyle

единодушие görüş birliği

единодушный hemfikir

единомышленник hemfikir; kafadar

единственно tek

единственный biricik, tek

единство birlik, bütünlük

единый bir, birleşik

едкий yakıcı, keskin; iğneli

едок boğazına düşkün

ежевика böğürtlen

ежегодник yıllık

ежегодно her yıl

ежегодный yıllık

ежедневно her gün

ежемесячник aylık dergi

ежеминутно boyuna; her dakika

еженедельный haftalık

ежечасно her saat

ездить gidip gelmek, gitmek, yolculuk yapmak; kullanmak (araba vs.), binmek

ездить автостопом otostop yapmak

ездок atlı, binici

ей богу vallahi

еле güç, ancak

еле еле güçbela, zar zor

ель köknar

епископ piskopos

ересь saçma

ерошить karıştırmak

ерунда saçma

ершиться diken diken olmak

если eğer, şayet

если бы! keşke!

если надо будет gerekirse

естественно doğal olarak

естественность doğallık

естественный doğal, tabii

естествознание doğa bilimleri

есть var, varlar; yemek, içmek; başına kakmak; baş üstüne!

ефрейтор onbaşı

ехать gitmek, gelmek; ayrılmak (araç ile)

ехать с пересадкой aktarmalı gitmek

ехидный zehir gibi, iğneli

ещё daha, henüz; hâlâ

Русско-турецкий словарь от А до Я