Русско-турецкий словарь от А до Я

А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я

жаба karakurbağası

жабры solungaç    

жаворонок tarlakuşu

жадничать cimrilik etmek

жадно hırsla; şevkle

жадность açgözlülük, hırs, düşkünlük; cimrilik, hasislik

жадный açgözlü; aç, haris

жажда susuzluk, hararet; hırs

жаждать susamak

жакет ceket

жалеть acımak; pişman olmak; esirgemek, kıyamamak

жалить sokmak; dalamak

жалкий acınacak; perişan, sefil

жало iğne

жалоба yakınma, şikâyet

жалобный hazin, acıklı

жалобщик şikâyet sahibi, şikâyetçi

жалованье maaş

жаловаться şikâyet etmek, yakınmak, sızlanmak, dert yanmak

жалостливый merhametli, yufka yürekli; içli

жалость acıma

жаль yazık; maalesef

жаль что yazık ki

жалюзи jaluzi

жандарм jandarma

жанр tür

жар sıcak, hararet; kor; ateş, hararet; coşkunluk

жара sıcak

жаргон argo    

жареная картошка kızarmış patates, patates kızartması

жареное мясо kızartma et

жареный kızarmış, kızartma

жарить kızartmak, kavurmak

жариться kızarmak, kavrulmak

жаркий sıcak; ateşli; şiddetli, hararetli

жарко çok sıcak

жаркое et kızartması

жаровня mangal

жасмин yasemin

жатва ekin biçme, hasat; ürün

жать sıkmak; biçmek

жаться büzülmek; sokulmak

жвачка geviş getirme; çiklet

жгучий yakıcı

ждать beklemek

ждать не дождаться dört gözle beklemek, iple çekmek

же ise; ki; ki, ya; aynı

жевать çiğnemek

жезл asa

желание istek, arzu; heves; dilek; arzu

желанный istenen; sevgili

желательный istenen, arzu edilen

желатин jelatin

желать istemek, arzu etmek, arzulamak; dilemek

желающие istekliler

желе jöle

железа bez

железная дорога demiryolu

железнодорожная станция tren istasyonu

железнодорожный demiryolu(sıfat), tren(sıfat)

железный demir; demir gibi

железо demir, sac    

железобетон betonarme

желтеть sararmak

желтизна sarılık

желток yumurta sarısı

желтуха sarılık

желудок mide

жеманиться yapmacıklı davranmak

жеманный yapmacıklı, nazlı

жемчуг inci    

жена karı, hanım

женатый evli 

женить evlendirmek

женитьба evlenme

жених nişanlı, güvey

женоподобный kadınsı, kadınca

женский kadın(sıfat)

женский род dişil cins

женщина kadın, bayan

жердь sırık

жеребёнок tay

жеребая gebe

жеребец aygır

жеребьёвка kura çekme

жерло ağız

жертва kurban; özveri, fedakârlık; şehit, av

жертвенник sunak

жертвенный kurbanlık

жертвователь bağışçı, bağışlayan

жертвовать bağışlamak; feda etmek, kurban etmek

жест el işareti, jest

жестокий katı yürekli, amansız, acımasız; müthiş

жестокосердный katı yürekli

жестокость katı yüreklilik, gaddarlık, zalimlik; şiddet

жесть teneke

жестянка teneke kutu

жетон fış, jeton

жечь yakmak, kavurmak

жечься dalamak

жёлоб oluk

жёлтая медь pirinç (maden)

жёлудь palamut

жёлчный safra(sıfat); hırçın

жёлчный пузырь safrakesesi

жёлчь öd, safra

жёрдочка tünek

жёсткий sert, katı; sıkı, sert

жёсткость sertlik, katılık

живительный hayat verici

живо canlı olarak; canlı, hareketli; çabucak

живой canlı, diri

живописец ressam

живопись resim

живость canlılık

живот karın

животворный canlandırıcı, güç verici

животновод hayvan yetiştiricisi

животноводство hayvancılık

животное hayvan

животный hayvansal; hayvanca

живучесть yaşama gücü

живучий dayanıklı, yedi canlı

жидкий sıvı, cıvık; seyrek; cılız

жидкость sıvı

жизненный yaşamsal, hayati; gerçekçi

жизненный уровень yaşam düzeyi

жизнеописание biyografi, yaşamöyküsü

жизнь yaşam, hayat, yaşantı, ömür   

жила damar, kiriş

жилет yelek    

жилец kiracı

жилистый sinirli; damarlı

жилище konut, daire

жилка damar

жилплощадь konut, daire

жильё meskûn yer; konut

жир yağ

жираф zürafa

жиреть şişmanlamak

жирный yağlı; şişman, semiz; koyu; kalın

житейский günlük

жительство ikamet

житница tahıl ambarı

жить yaşamak; geçinmek; oturmak, ikamet etmek

жить в роскоши lüks içinde yaşamak, saltanat sürmek

жить дружно iyi geçinmek

жить на чужой счёт başkasının sırtından geçinmek

житьё yaşam, yaşayış

житься büzülmek

жмурки körebe

жмыхи küspe

жнивьё anız

жокей jokey

жонглёр hokkabaz

жонглировать hokkabazlık yapmak

жрать zıkkımlanmak, tıkınmak

жрец rahip

жрица rahibe

жужелица karafatma

жужжание vızıltı, vınlama

жужжать vızıldamak, vınlamak

жук böcek

жулик hırsız, yankesici; düzenbaz, hilekâr; kazıkçı

жульничать hile yapmak, sahtekârlık yapmak

жульничество hile

журавль turna

журнал dergi, magazin

журналист gazeteci    

журналистика gazetecilik; süreli yayınlar

журналистка gazeteci

журчание şırıltı, çağıltı

журчать şırıldamak, çağıldamak

жуткий dehşet verici, tüyler ürpertici; dehşetli, müthiş

жутко dehşetli, müthiş

жюри jüri heyeti

Русско-турецкий словарь от А до Я